Bestyrelsen

Lillian Madsen

Næstformand

Hans-Martin Madsen

Kasserer


Erik Reker

Medlem 

Telefon: 25 22 58 80

Foreningen Charity Walk blev stiftet i efteråret 2018 og konstitueret med bestyrelsen, som vist her på siden.


Kontakt vores formand, hvis du ønsker at se vedtægter.


Kontakt vores kasserer, hvis du ønsker at se regnskab.


CVRnr. 40009574


.


Dagsorden for Generalforsamling i Charity Walk d. 29. august 2019
- forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. aug 2019.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt

Lisbeth Boddum

IT administrator

Karin Zoe Neldeberg

Formand

formand@charitywalk.dk 

Telefon: 4140 3154